Program KENINGAUfm Onsoi~ Hiti Hilo (Kohh!)Diterbitkan pada 28 Aug, 2023

Program Turun Padang bersama dengan Rakan Startegik berkongsi infomasi terdekat dalam daerah telibat. Program di Daerah Tambunan diadakan di pejabat Daerah Tambunan,